Je gebruikt een verouderde browser. Vernieuw je browser vandaag voor een betere weergave van deze website.

Natuurlijke cyclus van verpakkingsmaterialen

Consumenten zijn steeds meer bezorgd over de impact van verpakkingen op het milieu. Producenten en retailers zoeken vandaag op oplossingen in de recyclage van verpakkingen. Biologisch afbreekbare kunststoffen lijken dé oplossing om de fossiele brandstoffen te weren. Indien echter alle verpakkingen zouden vervaardigd worden uit biopolymeren, zou hiervoor teveel landbouwgrond aangewend moeten worden, waardoor de voedselproductie in gevaar zou kunnen komen. Een te eenzijdige landbouwproductie gaat ook ten koste van de biodiversiteit. Sommige voedingswaren kunnen, omwille van hun eigenschappen (te koolzuurhoudend, te zuur, …) niet in bio plastic verpakt worden. Verder is er ook nog werk aan de uitbouw van een infrastructuur die het mogelijk maakt afbreekbare materialen te laten composteren. Er moet dus ook gezocht worden naar andere oplossingen. Finaal zullen we allicht evolueren naar een combinatie van verschillende duurzame oplossingen en processen.

fles waterPET is wereldwijd het meest gebruikte verpakkingsmateriaal. Het meest gekend zijn de PET drankflessen, maar ook heel wat voeding wordt in PET verpakt (salades, taarten, sandwiches, enz.). De gescheiden PMD-ophalingen (voorlopig alleen voor drankverpakkingen) bieden al jaren de mogelijkheid tot diverse recyclage-oplossingen. Door 1 ton plastieken flessen te recycleren voorkomt men 1,5 ton CO². Deze klassieke recyclage van PET leidt vandaag echter nog niet tot herwinbare verpakkingsmaterialen, ze worden slechts één keer hergebruikt, in een totaal andere toepassing.

r-PET (recycled polyethylene terephthalate) is een belangrijke secundaire grondstof van hoge kwaliteit. Dit gerecycleerd materiaal kan in combinatie met gerecycleerd productieafval of met nieuwe grondstof (virgin material) ingezet worden voor het extruderen van film voor het thermoformeren van verpakkingen, die op hun beurt opnieuw recycleerbaar zijn. Er is al sprake van polymeren die tot 90 keer hergebruikt kunnen worden met dezelfde productiekarakteristieken en een evenwaardige filmkwaliteit.

Zowel Europa als de Belgische wetgever werken aan normen voor het gebruik van gerecycleerde verpakkingen in combinatie met voedingswaren. Omdat men moet kunnen werken met “post consumer waste”, is het van belang om de minimale kwaliteit (zuiverheid) van dit afval goed te definiëren, als ook om de percentages van recyclaat en “virgin material” vast te leggen. Dit is vooral nodig als beide componenten in de massa gecombineerd worden, het proces dat de meeste garanties biedt.

De volgende stap wordt dan het toelaten van alle PET-verpakkingen in de blauwe PMD-zak. Pas dan kunnen we evolueren naar die volledige cyclus van gebruik en hergebruik en een “wieg-tot-wieg”-verpakkingsfilosofie (cradle tot cradle), waarbij verpakking gerecycleerd wordt tot nieuwe verpakkingen en er idealiter geen restafval is. De cirkel is rond: verpakkingsafval wordt terug aangewend voor nieuwe verpakkingen.

r petkringloop nl 

De ophalingen - door middel van de blauwe zak (PMD) - van “post consumer waste”, in België georganiseerd door Fost Plus, zijn reeds jaren een succes (ruim 90% van de Belgen doen mee). In sorteercentra worden PET- en HDPE flessen, staal, aluminium en drankkartons gescheiden en tot balen geperst. Het recyclingbedrijf zet het materiaal om naar verwerkbare secundaire grondstof : “flakes”. Flakes zijn schilfers gemaakt van gemalen, gewassen PETflessen die aan nauw omschreven kwaliteitseisen voldoen en op die manier kunnen verhandeld worden op de wereldmarkt. Ze zijn vooral een gevraagd product door de vezelindustrie voor wovens (bv. fleece-truien) en non-wovens (bv. vulmateriaal voor jassen). Nu kunnen ze ook veilig worden ingezet om (recycleerbare) voedingsverpakkingen te produceren. Naast het ABA-principe, waarbij postconsumer materiaal gesandwiched wordt tussen 2 lagen ‘virgin material’, is er ook het technologisch hoogwaardiger proces van gezamenlijke verwerking van recyclaat met nieuwe grondstof in de massa. Mogelijke contaminatie wordt vermeden door het wassen van het recyclaat vóór het extruderen: het principe van ‘super-cleaning’ via -bij voorbeeld- de Vacurema-technologie.