Je gebruikt een verouderde browser. Vernieuw je browser vandaag voor een betere weergave van deze website.

Onze natuur is breekbaar

Enkele eeuwen geleden was onze planeet het centrum van alles. Tegenwoordig weten we dat de Aarde niet meer is dan een minieme zandkorrel in het universum. Eentje dat heel broos is, met een fragiel evenwicht.

De diverse economische en technologische ontwikkelingen van de laatste 200 jaar hebben ons met een enorm probleem opgezadeld. Niet alleen beseffen we nu dat de voorraden fossiele brandstoffen eindig zijn – en drastisch slinken! – maar ook dat de natuur erg heeft geleden onder de menselijke (n)ijver(heid).

schop en grondHet besef is gekomen dat ongebreidelde economische activiteit ten koste van alles niet meer te rechtvaardigen is. De eerste stappen om van een petro-economie gebaseerd op ruwe olie te evolueren naar een bio-economie zijn genomen. “Duurzame ontwikkeling” is daarbij het codewoord. We trachten een evenwicht te vinden tussen ecologische, economische en sociale belangen, zowel voor de huidige als voor de toekomstige generaties.

“Duurzame ontwikkeling” is een zaak van iedereen, van producent én van consument. We moeten allemaal efficiënter en intelligenter met het natuurlijke kapitaal van de Aarde omgaan.

Varia-Pack neemt haar verantwoordelijkheid door een gevarieerde selectie milieuvriendelijke verpakkingen aan te bieden. U kan uw steentje bijdragen door hierop in te spelen met uw eigen aanbod.