Je gebruikt een verouderde browser. Vernieuw je browser vandaag voor een betere weergave van deze website.

Onze natuur is afbreekbaar

Wat zijn biopolymeren ?

handen met grondAlle tendensen wijzen het uit : biopolymeren worden hét materiaal van de 21ste eeuw. Niettemin is de ene biologische kunststof niet de anderen. Daarom delen we ze in twee groepen in : enerzijds de biologisch afbreekbare kunststoffen die desintegreren, bio degraderen of composteren (zie verder); anderzijds de verpakkingen van biologische oorsprong die vervaardigd zijn uit hernieuwbare grondstoffen.

Beide types zijn zonder meer niet aan mekaar te koppelen. Kunststoffen van biologische oorsprong zijn niet perse biologisch afbreekbaar. Omgekeerd bestaan er ook diverse plastics op basis van petroleumderivaten die perfect afbreekbaar zijn. De vermeldingen, logo’s en keurmerken op de verpakking leren u al veel over de eigenschappen ervan.

Biopolymeren zijn biodegradeerbaar. Dat wil zeggen dat ze te composteren zijn en in vrij korte tijd in de bodem vergaan. Wat rest zijn koolwaterstoffen en water. In industriële composteerinstallaties waarin een hoge composteertemperatuur kan worden bereikt (50 à 65°C) zal een biopolymeer binnen de 90 dagen voor 90% zijn afgebroken tot koolwaterstof en water.

Om biodegradeerbaar genoemd te worden, moet een kunststof voldoen aan de Euronorm EN 13432 voor biologisch afbreekbare materialen. Die beschrijft de procedures en tests waarmee kan worden nagegaan of een bepaald materiaal het certificaat van composteerbaarheid verdient.

Desintegratie – Biodegradatie – Composteerbaar

compostvatkopieFragmentatie of desintegratie : Biologische afbraak op visueel niveau. De verpakking breekt af tot zeer kleine deeltjes die niet meer met het blote oog waargenomen kunnen worden. Eventuele schadelijke deeltjes zijn niet zichtbaar, maar wel aanwezig.

Biodegradatie : Biologische afbraak op moleculair, chemisch niveau. Een organische molecule wordt daarbij omgezet in steeds kleinere organische moleculen en uiteindelijk in minerale bestanddelen, zoals zouten en biomassa (humus).

Composteren : Gaat een stap verder dan biodegradatie. Het is een biologisch proces waarbij het verpakkingsmateriaal door de werking van talrijke afbraakorganismen wordt afgebroken tot een voedingsbodem voor nieuw leven. Er worden daarbij strenge eisen gesteld, op vlak van zowel composteerduur als compostkwaliteit.

De ideale kringloop van biopolymeren ziet er als volgt uit :

kringloop