Je gebruikt een verouderde browser. Vernieuw je browser vandaag voor een betere weergave van deze website.

Natuurlijk afval wordt grondstof

palmVeelvuldige inspanningen op het vlak van research en productie hebben er toe geleid dat er vandaag vormkarton verpakkingen gemaakt kunnen worden uit eerder welke plantenvezel.

Dit zorgt voor meer keuze ten aanzien van de mogelijke grondstoffen en zijn er ook veel meer stimulansen voor productinnovatie.

Zo wordt er bijvoorbeeld al gebruik gemaakt van het landbouwafval van de palmolie-industrie. Met vezels uit dit soort afval is een duurzaam verpakkingsmateriaal ontwikkeld dat zacht aanvoelt en een fijne oppervlaktestructuur heeft. Dit materiaal is, in tegenstelling tot traditionele (cellulose-)pulp, vet- en waterbestendig. Schalen gevormd uit dit materiaal kunnen gebruikt worden in de traditionele oven (tot 220°C) en in de magnetron. Op het einde van hun levenscyclus kunnen die producten naadloos terug in de natuur terecht komen (als compost) of hergebruikt worden in de papier- en kartonindustrie (recyclage).

Een duurzame economie mag niet leiden tot concurrentie tussen voedselproductie en verpakkingen of tot minder diversiteit. Het principe van duurzaamheid is ook ruimer: er moet ook worden gestreefd naar het reduceren van de broeikasgassen.

De laatste jaren is men erin geslaagd om grote vooruitgang te boeken in de verwerking van landbouwafval tot hoogwaardige grondstof voor milieuvriendelijke, 100% “home composteerbare” pulpverpakkingen.

Omdat papierafval niet meer de enige grondstof is voor pulpverpakking (cellulose) vermindert het risico op ontbossing. Daarenboven kan nu een afvalproduct als biomassa aangewend worden als natuurlijke grondstof voor degelijke verpakkingen.

Eén voorbeeld hiervan is bagasse: dit zijn de geplette en geperste rietstengels, die overblijven na het onttrekken van suiker door de suikerindustrie.

suikerriet

We krijgen aldus een duurzame levenscyclus. Die duurzaamheid zien we in:

  • De gewaarborgde hernieuwbaarheid (jaarlijkse oogst)
  • Een levensvatbaar commercieel project met aanvaardbare logistieke kosten
  • Een goede oplossing voor het levenseinde van de cyclus, die gunstig is voor het ecosysteem

Hun hernieuwbaarheid en hun natuurlijke oorsprong bezorgen deze duurzame materialen een lage ecologische voetafdruk.